Osoba zodpovedná za projekt
 • prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
  Pacovisko: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
  FF UKF
  Štefánikova 67
  949 74 Nitra
  Tel.: +421 037 6408489, mobil: 0905 148 796
  E-mail: dinstitorisova@ukf.sk 

Sekretariát projektu 

 • Michaela Kobzová
  Pracovisko: Katedra anglistiky a amerikanistiky
  FF UKF
  Štefánikova 67
  949 74 Nitra
  Tel: +421 37 6408 455
  E-mail: mkobzova@ukf.sk

Manažér publicity 

 • Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
  Pracovisko: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF
  Štefánikova 1
  949 74 Nitra
  tel. +421 37 6408 490
  E-mail: hzelenakova@ukf.sk 

Tvorba a správa webu

 • Lubo Balko
  Pracovisko: oddelenie Médií UKF
  Tr. A. Hlinku č. 1
  949 74 Nitra
  Tel. +421 37 6408 121
  E-mail: lbalko@ukf.sk 
 • Mgr. Ľubomír Pavelka
  Pracovisko: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF
  Štefánikova 67
  949 76 Nitra
  Tel. +421 37 6408 489
  E-mail: lubomir.pavelka@ukf.sk 
 
 
 
 
© 2010-2014 Projekt Vzdelávanie divadlom. Všetky práva vyhradené.