Distribúcia publikácii záujemcom (zadarmo)

Knihy sú nepredajné, zasielané zadarmo a objednávateľ neuhrádza poštovné.
Objednať si ich môžu iba knižnice na základe objednávky. 
Maximálny počet objednaných výtlačkov z každého titulu: 5 ks.

Ostatní záujemcovia (recenzenti, pedagógovia atď.), informujte sa, prosím, o možnosť ich získania na:
Mgr. Svetlana Kozárová: 
Pracovisko: Univerzitná knižnica UKF, Dražovská 4, 949 76 Nitra
Telefón do zamestnania: +421 37 6408106
Mobil: 0911580 333
Email: skozarova2@ukf.sk 


Dagmar Inštitorisová: Divadelná kritikaDagmar Inštitorisová: O výrazovej variabilite divadelného dielaMarcel Olšiak: Ortoepia javiskovej reči


Petra Pappová: Lope de Vega. Nové umenie ako písať komédie v dnešných časoch


Dagmar Inštitorisová a kol.: Divadlo - interaktivita, incenovanosť, diskurz


Dagmar Inštitorisová: Kriticky o divadle


Dagmar Inštitorisová a kol.: Vzdelávanie divadlom


Petra Kaizerová: Humor a dramatika v časopise Černokňažník


Katarína Dudová: Kognitívna schéma prameň – cesta – cieľ v jazyku dramatického textu


Dagmar Inštitorisová a kol.: Antigona - nedokončená "tetralógia"


Peter Pavlac: Prekliaty dramatik alebo ako sa pokúsiť zbaviť útrap pri písaní dramatického textu


Andrea Bílliková – Mária Kiššová: Drama Techniques in Foreign Language Classroom


Juraj Benčík: Malá škola „pantomíma“


Viera Dubačová: Terapia divadlom


Petronela Dušová: Rozhovor bábkoherca o herectve s bábkou


Miloslav Kráľ: Malý sprievodca hereckým svetom


Kamil Žiška: O divadelnej réžii


Lucia Blašková: Performačné aktivity s edukačným presahom


Martina Borodovčáková: Sofokles


Daniela Bačová – Andrea Bílliková – Mária Kiššová: Dramatické techniky a ich potenciál vo výučbe cudzích jazykovDana Kratochvílová: Sarah Kane


Romana Maliti: Dramatička Oľa Muchina a nová ruská dráma


Michaela Malíčková: Upír ako maska inakosti. Od netvora k civilizovaným ochrancom ľudskosti


Petra Pappová: Ženské postavy v dramatickej tvorbe Federica García Lorcu


Matej Šiška: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre a regionálna kultúra


Edita Gromová – Soňa Hodáková – Emília Janecová – Daniela Müglová – Antónia Filípková: Translácia v divadelnej komunikácii


Iveta Škripková: Kontexty autorského bábkového divadla (mužské a ženské hľadanie v banskobystrickom divadle)


Mariana Hrašková: Biblické témy v slovenskej dráme


Jaroslava Čajková : Od umeleckého prednesu k divadlu a praxi


Peter Janků: Scénografia pre nescénografov


Marek Piaček: Hudba ako udalosť


Juraj Šebesta: Cesta prekladu dlhým dňom do noci


Daniela Bačová: Britské dramatičky druhej polovice 20. Storočia


Kolektív autorov: Preklad a divadlo (tvorivé prekladateľské reflexie 2)


Marek Piaček: Scénická hudba v reálnom čase


Peter Janků: Scénické myslenie


Kolektív autorov: Ako vznikal muzikál Ples upírov


Miroslav Ballay: Farma v jeskyni


Peter Oravec: Výrazové prostriedky muzikálu


Peter Pavlac: Prekliaty dramatik alebo ako sa pokúsiť zbaviť útrap pri písaní dramatického textu


Daniel Uherek: Koltès - dramatik sveta v kríze

Dagmar Inštitorisová a kol.: August Strindberg Hra snov

(interpretačné sondy do súčasného divadla)

 
 
 
 
© 2010-2014 Projekt Vzdelávanie divadlom. Všetky práva vyhradené.