Prednáška prof. PhDR. Dagmar Inštitorisovej, PhD.


Prednáška PhDR. Mateja Šišku, PhD.


Pozvánka na vernisáž a výstavu Mgr. Lukasza Wojciechowskeho, PhD.


Prednáška Mgr. Dany Kratochvilovej (rod. Gálovej), PhD.


Prednáška Mgr. art. Juraja Benčíka


Prednáška Mgr. Bc. Petra Janků, PhD.Trojdňová odborná divadelná exkurzia 
Divadlá východného Slovenska

3. – 5. apríla 2013 (streda – piatok)

Program

Streda 3. apríla 2013 – Prešov
 • 7.15 hod. – odchod autobusu Gyepes Trans z parkoviska na Hodžovej ul. 
 • 15.00 hod. – divadelné predstavenie Džura (Študentské divadlo FF Prešovskej univerzity) 
  - po predstavení beseda s hercami a prof. Horákom
 • 17.00 – 17.45 hod. – prehliadka Historickej budovy Divadla J. Záborského v Prešove spojená s prednáškou
 • 18.00 hod. – prehliadka Divadla A. Duchnoviča spojená s prednáškou
 • 19.00 hod. – divadelné predstavenie La musica (Divadlo A. Duchnoviča Prešov)
  - po predstavení beseda s tvorcami

Štvrtok 4. apríla 2013 – Košice

 • Od 8.00 hod. – prehliadka historických častí mesta (Dóm sv. Alžbety, Jakobyho galéria, Kasárne Kulturpark atď.)
 • 13.00 – 14.00 hod. – prehliadka Bábkového divadla Košice spojená s prednáškou 
 • 14.00 hod. – divadelné predstavenie Potkaniar (Bábkové divadlo Košice) 
  - po predstavení beseda s tvorcami
 • 17.30 hod. – prehliadka Historickej budovy Štátneho divadla Košice spojená s prednáškou Mgr. Petra Himiča, PhD., riaditeľa divadla, o histórii a súčasnosti divadla 
 • 19.00 hod. – divadelné predstavenie Odysseus (Štátne divadlo Košice, Historická budova)

Piatok 5. apríla 2013 – Spišská Nová Ves

 • Od 8.00 hod. – návšteva Spišského hradu
 • 13.15 hod. – prehliadka priestorov Divadla Kontra, klubových priestorov Domu Matice slovenskej
 • 14.00 hod. – divadelné predstavenie Nenávidím (Divadlo Kontra Spišská Nová Ves)
  - po predstavení beseda s tvorcami
 • 17.30 hod. – prehliadka Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi
 • 19.00 hod. – divadelné predstavenie Krása krás (Štúdio – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi)
 • 21.30 hod. – predpokladaný odchod do Nitry
 • 02.00 hod. – predpokladaný príchod do Nitry

Exkurzia je organizovaná pre študentov odboru estetika.
Bližšie informácie: 
prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre)Hosťovanie divadla v Univerzitnom tvorivom ateliéri, B. Slančíkovej 1:

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Iveta Škripková: Mocad(r)ámy
Hudba – výber: Juraj Haško a. h.
Výprava: Martina Fintorová a. h.
Spolupracovali: študentky Katedry výtvarnej tvorby FHV UMB Katarína Benkovská, Martina Čačková, Miriama Demčáková, Jana Semanová, Michaela Šajbanová, Renáta Ševčíková pod vedením Marianny Mlynarčíkovej
Réžia: Iveta Škripková

Hrajú: Marianna Mackurová, Nina Müller a. h., Mária Danadová a. h., Slavomíra Fulínová a. h., Mária Hulecová a. h., Veronika Fekiačová a. h., Ivana Kováčová, Alena Sušilová, Mária Šamajová, Juraj Smutný

Dátum a čas: 5. 12. 2012 o 20.00 hod.
Vstup voľnýO inscenácii MOCAD(R)ÁMY
Mocad(r)ámy vznikli na základe autentických skúseností a zážitkov herečiek so svojou ženskou identitou v bežnom živote. Boli vytvorené postupne, prostredníctvom emocionálnych hereckých cvičení, v ktorých sa hľadali typické prejavy ženského správania sa a prežívania. Základnou témou inscenácie sú rozdiely medzi všeobecnou a rodovou charakteristikou súčasných žien. Kladie tiež otázky o zmysle života v ženskej koži.
Inscenácia vznikala v rámci projektu T. W. I. G. A. (Theater Women Improvisation Gender Action).

Hosťovanie divadla v Univerzitnom tvorivom ateliéri, B. Slančíkovej 1:

Divadlo bez domova Bratislava
Kolektív: KUCA PACA
Dramaturgia a dramaterapia: Uršula Kovalyk
Réžia a dramaterapia: Magdaléna Komárová a Patrik Krebs

Hrajú: Jela Matuškovičová, Cecília Madérová, Denisa Okrutská, Michaela Galadová, Silvia Filová, Augustín Horváth, Anton Erős, Igor Tibenský, Jozef Jamrich, Zdenek Langer

Dátum a čas: 7. 11. 2012 o 20.00 hod.
Vstup voľnýO inscenácii KUCA PACA
Inscenácia Kuca paca je hravou hereckou kolážou, ktorá chce ukázať, že v živote ľudí, čo sa pokúšajú odraziť od dna, je nielen strach zo spoločnosti a budúcnosti, ale aj dostatok humoru, pozitívneho myslenia a bojovnosti. Je tiež inscenáciou, prostredníctvom ktorej môže divák dostať tú najpodstatnejšiu informáciu, a to, že bezdomovec je len nálepka. Nálepka, ktorú nosí človek, ktorého hodnota sa stratou domova nezmenšuje. Inscenácia vznikla v produkcii divadla, ktoré sa ako jediné na Slovensku zaoberá aj prácou s ľuďmi bez domova. Vznikla prostriedkami dramatoterapie a je aj typom dokumentárneho divadla, pretože jej základnú príbehovú líniu tvoria skutočné zážitky a problémy hercov inscenácie.


Hosťovanie divadla v Univerzitnom tvorivom ateliéri, B. Slančíkovej 1:

Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže Banská Bystrica 
Kolektív: CHRÁNENÉ ÚZEMIE
Choreografia: Jaro Viňarský a Peter Vrťo
Scénografia: Dušan Krnáč
Kostýmy: Jana Gamcová
Hudba: Juraj Haško
Réžia: Viera Dubačová

Hrajú: Ľubica Tureková, Lýdia Rybárová, Miriam Kujanová, Mojmír Podlipný, Marek Mojžiš, Ivan Blaško, Ján Kinčeš, Peter Vrťo

Dátum a čas: 3. 10. 2012 o 20.00 hod.
Vstup voľnýO inscenácii CHRÁNENÉ ÚZEMIE
Inscenácia Chránené územie hovorí medzinárodným divadelným jazykom – metaforickými obrazmi bez slov o tom, čo pre človeka predstavuje jeho chránené územie – atribúty, ktoré spôsobujú, že sa ako človek cíti, a keď sú ohrozené, je ohrozená jeho samotná ľudská podstata. Chránené územie je v poradí 16. divadelnou inscenáciou Divadla z Pasáže. Premiéra 22. 05. 2009 Cedar Rapids v Iowe na turné divadla po USA (Iowa, Texas, New York). Inscenácia vznikla v produkcii jediného profesionálneho komunitného divadla na Slovensku, ktoré pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím (mentálnym, telesným a pod.) a využíva prostriedky nonverbálneho divadla v terapeutickej situácii.


Hosťovanie divadla v Univerzitnom tvorivom ateliéri, B. Slančíkovej 1:

Divadelný súbor Kopánka – Trnava (skratka DISK) 
Blaho Uhlár a DISK: VÝHĽAD
Svetlá: Blaho Uhlár 
Zvuky: Miroslav Mihálek 
Réžia: Blaho Uhlár

Hrajú: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Dana Gudabová, Zuzana Janitorová, Ivan Kazimír, Pavol Lančarič, Jano Rampák

Dátum a čas: 25. 4. 2012 o 20.00 hod.
Vstup voľnýO inscenácii VÝHĽAD
Výhľad je generačná hra. Ide o príbehy zo života, v ktorých mladí aj starší predstavujú rezignovaných, životom otrávených ľudí. Niektorí umierajú duchom, iní fyzicky. Je to inscenácia o ľudských hodnotách, o tých skutočných, ale i tých, ktoré sa ako hodnoty javia, ale v skutočnosti sú zbytočným, neužitočným míňaním energie. Striedajú sa v nej scénky vtipné, dojímavé, presvedčivé, občas sarkastické, odhaľujúce herca v najväčšej možnej miere – takého, aký je ako človek.
Inscenácia dáva možnosť hercom siahnuť do hĺbky ich osobných možností a schopností. Hrajú sa medzi sebou, so sebou, s jazykom, s predstavami, s vlastnou šikovnosťou, ako i so zlosťou, bezmocnosťou a hlúposťou. Režisér Blaho Uhlár vedno s hercami vložili do inscenácie čaro ironického výsmechu zo seba samých a zo slabostí i úchyliek našich súčasníkov.


Kolokvium

22. marca 2012Jednodňová odborná exkurzia: Martin


11. apríla 2012 (streda)

Program

 • 6.30 hod. – odchod autobusu (Gyepestrans) z parkoviska na Hodžovej ul. 
 • 11.00 hod. – divadelné predstavenie Čím dlhší tón, tým lepšie (Štúdio, Slovenské komorné divadlo Martin)

  Montáž textov troch osobností slovenského literárneho a intelektuálneho života, troch mužov, ktorí žili a pôsobili na sklonku 19. a v prvej polovici 20. storočia: Pavla Országha Hviezdoslava, Jozefa Škultétyho a Svetozára Hurbana Vajanského. Textová predloha ponúka koláž ich textov (próza, poézia, denníkové zápisky, korešpondencia), na základe ktorej inscenácia pomocou výrazových prostriedkov súčasného divadla prinesie témy výsostne osobné i tie viac spoločenské, pričom sa pokúsi hľadať styčné body a presah týchto textov a ich autorov do súčasnosti.

  Po predstavení sa uskutoční beseda s tvorcami a prehliadka priestorov divadla.

 • 15.00 hod. – Dom J. C. Hronského, Hviezdoslavova 5, 036 01, Martin
  – prehliadka domu s odborným výkladom
 • 19.00 hod. – divadelné predstavenie Oidipus (Národný dom, Slovenské komorné divadlo Martin)

  Hra o nezvratnosti osudu, ktorý nám je určený, o nemožnosti meniť životnú cestu, ktorou kráčame: čo sa má stať, to sa i stane. Hra o vratkej hranici medzi šťastím a nešťastím. Povedané slovami Sofokla: „Nikdy nehovorte o smrteľnom človeku, že je šťastný. A len toho nazývajte blaženým, kto sa dostal bez pohromy za hranicu života.“ 

 • 22.00 hod. – predpokladaný odchod z Martina 
 • 24.00 hod. – predpokladaný príchod do Nitry

  Exkurzia je organizovaná pre študentov estetiky, kulturológie a iných odborov.
  Bližšie informácie: 
  prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF)
  Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. (Katedra kulturológie FF UKF)

 • fotogaléria (monika.tothova@gmail.com )

 
Hosťovanie divadla v Univerzitnom tvorivom ateliéri, B. Slančíkovej 1:

Divadlo s. r. o., Bratislava v spolupráci s Divadlom a. ha. Bratislava
Juraj Benčík: Pantomimárium

Dramaturgia, kostýmy a réžia: Juraj Benčík
Výber hudby: Róbert Mankovecký a Juraj Benčík
Osoby a obsadenie: 
Mím: Juraj Benčík
Premiéra: 13. 3. 2005, Mestské kultúrne stredisko, Školská 14, Bratislava

Dátum a čas: streda 28. 3. 2012 o 20. 00 hod.
Vstup voľnýO inscenácii Pantomimárium
Pantomimárium Juraja Benčíka je interaktívnou pantomimickou performanciou, ktorej obsahom je predstavenie najvýznamnejších období a techník pantomimického umenia. So základmi pantomímy oboznamuje v šamanských hrách, v práci s maskou v antickej pantomíne, v commedii dell´arte a v jej vzťahu k francúzskej klasickej pantomíme (formou klasickej pantomíny Cyrano de Cognac, ktorá vznikla na motívy pôvodnej pantomímy celosvetovo známeho francúzskeho míma českého pôvodu J. G. Debureaua a bude predvedená v klasickom kostýme Pierrota), v slapstick pantomíme (klauni nemého filmu), v modernej pantomíme a klauniádach, ako aj v autorských pantomímach Juraja Benčíka (Banková lúpež, Zametač a ruža, Vyhnanie z raja).
Inscenácia je interaktívna, vďaka čomu umožňuje hlbšie poznanie tajov tohto umenia.

13. divadelný festival pre základné a stredné školy v anglickom jazykuHosťovanie divadla v Univerzitnom tvorivom ateliéri, B. Slančíkovej 1:


P. A. T. a Štúdio 12 Bratislava
Sláva Daubnerová: M. H. L.

Scénický koncept, réžia a účinkujúca: Sláva Daubnerová
Dramaturgia a zvukový dizajn: Pavel Graus-
Videoart: Lukáš Kodoň
Softvérový dizajn: Peter Gonda / vj gnd
Pohybová spolupráca: Emil Píš
Hlasy nahovorili: Emil Píš, PhDr. Oleg Dlouhý,
prof. Vladimír Štefko, Miroslav Dacho

Dátum a čas: streda 29. 2. 2012 o 20.00 hod.
Vstup voľnýO inscenácii M. H. L. 
Dokumentárna monodráma je inšpirovaná životom a dielom prvej slovenskej divadelnej režisérky Magdy Husákovej Lokvencovej (1916 – 1966). 
Inscenácia vznikla na podklade dobových materiálov o živote Magdy Husákovej Lokvencovej ako manželky ľavicového intelektuála, politického väzňa a neskôr prezidenta normalizačného Československa Gustáva Husáka a je príbehom formovania a deštrukcie umeleckých ambícií v konfrontácii so zničujúcim mechanizmom totalitnej politiky. 

 Študentské divadlo FF Prešovskej univerzity

Divadlo: Študentské divadlo Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
Karol Horák: Živý nábytok

Réžia: L. Papugová

Hrajú: Z. Kováčová, T. Pavlič, Š. Štec, K. Compeľová, T. Kaščáková, D. Dunčková, V. Bujňáková, Z. Belasová, S. Krištofová, M. Šalap, S. Kasardová, M. Kallová, P. G. Hrbatý, V. Olexová, D. Pomajdíková, J. Jendrichovský

Dátum a čas: 7. 12. 2011 o 20.00 hod.
Vstup voľnýO inscenácii Živý nábytok
Inscenácia Živý nábytok bola vytvorená na motívy rovnomennej poviedky ruského prozaika J. D. Zozuľu a je nadčasovou kritikou našej túžby po moci a ovládaní druhých. Využíva podnety moderných inscenačných postupov súčasného tzv. postdramatického divadla vrátane biomechanických princípov. Inscenácia má za sebou rad zahraničných festivalových uvedení, jej divadelný jazyk prekonal komunikačné bariéry.
Prvé naštudovanie, ktoré vzniklo pod vedením prof. Karola Horáka v roku 1975 vo vtedajšom Študentskom divadle UPJŠ Prešov, patrí ku kultovým inscenáciám študentského a alternatívneho divadla tých čias. Súčasné naštudovanie je jej rekonštrukciou a dodnes predstavuje jedinečný typ poetiky a estetiky študentského divadla a malých javiskových foriem.Hosťovanie divadla v Univerzitnom tvorivom ateliéri, B. Slančíkovej 1:

Divadlo PIKI Pezinok 
Katarína Aulitisová: Paskudárium

Réžia a účinkujúci: Katarína Aulitisová a Ľubomir Piktor
Hudba: Michal Ničík
Scéna, bábky: Zuzana Cigánová-Mojžišová

Dátum a čas: streda 9. 11. 2011 o 19.00 hod.
Vstup voľnýO inscenácii Paskudárium
Bábková divadelná inscenácia na motívy známej predlohy Dušana Tarageľa Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov – Paskudárium je vlastne Múzeum neposlušných detí (o špáračoch v nose, mľaskáčoch, žalobabách, bitkároch a iných paskudníkoch), ktoré založil profesor Samojed – významný odborník na detskú neposlušnosť. Prostredníctvom divadelnej prechádzky po tomto múzeu sa deti dozvedia, ako pán profesor pracoval. 
Inscenácia je určená pre najmenších recipientov. Humorno-didaktickým a hravým spôsobom približuje panoptikum detských neduhov. 

 


Hosťovanie divadla v Univerzitnom tvorivom ateliéri, B. Slančíkovej č. 1Divadlo Pôtoň - Centrum umenia a kreativity, Bátovce
ŠVANTNER - DITTE - JURČOVÁ: Nevesta hôľ

Dramaturgia: Michal Ditte
Hudba: Martin Čorej, a. h. 
Sound design: Pavel Graus, a. h.
Pohybová spolupráca: Miroslav Benda, a. h. 
Scéna: Tomáš Žižka, a. h.
Kostýmy: Iveta Ditte Jurčová 
Réžia: Iveta Ditte Jurčová 

Osoby a obsadenie:
Zuna: Henrietta Rab, Libor: Roman Mihálka, Tavo: Lukáš Tandara, On: Pavel Graus/Marián Andrísek 

Dátum a čas: 5. 10. 2011 o 20.00 hod
Vstupné: vstup voľný

O inscenácii Nevesta hôľ:
Inscenácia Švantnerovej Nevesty hôľ, v úprave Ivety Ditte Jurčovej a Michala Ditteho nanovo interpretuje a netradične spracúva materiál získaný z klasickej literatúry a drámy. V inscenácii, ktorá je zámerne realizovaná na uvádzanie mimo priestorov určených výhradne pre divadlo, kontrastuje súčasnosť s folklórnymi prvkami, mestské prostredie s prírodou, fantázia a snovosť s expresiou a naturálnosťou. Fragmenty Švantnerom popísaného starého sveta sú vytrhnuté a následne naimplantované do celkom odlišného, frekventovaného a moderného prostredia, korene a hodnoty našich predkov spolu s novodobými výdobytkami umenia, mysle a technológií vzájomne komunikujú, navzájom si oponujú a prelínajú sa. Návrat Švantnerovho horára do lona prírody, miesta rajskej čistoty a živočíšneho, pudového správania sa, nie je len povinnosťou splnenia si sľubu, ale je najmä hľadaním samého seba a redefinovaním vlastnej identity v súčasnosti.  


Prednáška Mgr. Daši Čiripovej

23. júna 2011


12. divadelný festival pre základné a stredné školy v anglickom jazyku

„Príbehy a legendy slovenskej minulosti“ / „Stories & Legends of the Slovak Past“

 


 

Hosťovanie divadla v Univerzitnom tvorivom ateliéri, B. Slančíkovej č. 1:JAROSLAV VIŇARSKÝ: BUTICULLA: FIGÚRY BLÁZNA A POSLEDNÝ KROK PRED (dve sólové predstavenia)
Dátum a čas: 6. 4. 2011 o 19.30 hod.
Vstupné: vstup voľný

O inscenácii Buticulla: Figúry blázna
Autorské sólo rozrozpráva tanečnú trilógiu dvoch postáv – blázna a kráľa. Je prestavením o utlačenom bláznovi, ktorý sa derie na povrch von úzkym hrdlom predsudkov, tancom sa ukazuje na tenkú hranica medzi bláznom a kráľom v nás.
Mení sa hudba, svetlá, premieňa sa scéna, posúva sa dĺžka predstavenia, Viňarský experimentuje s hranicami vlastného pohybového slovníka.

O inscenácii Posledný krok pred 
Tanečné sólo rozpráva o páde v vzlete, o túžbe duše obnažiť sa a túžbe tela nadľahčiť sa. Jeho hrdinom je človek, ktorý stále premýšľa nad tým, ako vzlietnuť k jednému neurčitému, ale podstatnému bodu.

Hosťovanie divadla v Univerzitnom tvorivom ateliéri, B. Slančíkovej č. 1:STANICA ŽILINA-ZÁRIEČIE - MARIANA ĎURČEKOVÁ, JÁN LUTERÁN: PROJEKT.SVADBA
Dátum a čas: 11. 05. 2011 o 19.30 hod.
Vstupné: vstup voľný


O inscenácii projekt.svadba
Autorská divadelná inscenácia vychádza z reflexie súčasníkov na tému svadby. Mladí ľudia v svadobnej družine reflektujú svoj postoj k minulosti, svadbe a vzťahom. Vodiacou niťou inscenácie sa neplánovane stal záznam skutočnej diskusie tvorcov, ktorá sa rozpútala po vzhliadnutí tradičnej Krivianskej a Zámutovskej svadby. Vznikol tak autentický materiál, ktorý vypovedá o otázkach a problémoch, ktoré v mladom človeku vyvoláva svadba. Tá súčasná aj tá minulá.
Inšpiráciu pre scénickú kompozíciu svadobných obrázkov tvorí slovenský svadobný folklór, svadobný gýč, súčasný obrad svadby i svadba tradičná, ľudová, so svojskými obyčajami, zvykmi, tancami, piesňami, symbolmi.
V tvorivom tíme sa stretli študenti rôznych, nielen divadelných odborov: bábkoherectva, choreografie ľudového tanca, kulturológie, hry na husliach, intermédií, réžie a dramaturgie. 

Prednáška prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD.
10. marca 2011

 Jednodňová odborná exkurzia: „Jarná Žilina“ 
8. marca 2011 (utorok)

Program
 • 6.30 h odchod autobusu z parkoviska na Hodžovej ul. (Gyepestrans)
 • 10.00 h divadelné predstavenie: „Othello alebo škrtič benátsky“ (Bábkové divadlo Žilina)
  „Režisér Jakub Nvota sa dal nahovoriť, tragédiu trochu prepísal a uzrelo svetlo predstavenie Othello alebo škrtič benátsky. Zrazu je ťažšie rozpoznať, či je Othello obeťou Jagovej zloby. A či Jago patrí k najväčším zlosynom v histórii svetovej dramatickej literatúry. Tragédia prekvapí komickým koncom.“ Po predstavení beseda s tvorcami.
 • 12.00 h prestávka na obed, voľný program
 • 15.00 h Prehliadka nezávislého kultúrneho priestoru STANICA Žilina – Záriečie, spojená s
  prednáškou Mgr. Mareka Adamova: „Genéza a fungovanie nezávislého kultúrneho priestoru“ Po prednáške diskusia. 
 • 17.00 h tanečný sólový projekt: Jaro Spring Viňarský: „Nikdy nezaliaty čaj“ (Stanica_LAB)
  „Nepríde nikto a nepoloží nás na správne miesto? “ prichádza muž. zastaví sa. Medzi dnu a von. Nerozhodne vojde do vnútra. Do svojho priestoru – do mužného priestoru bez prítomnosti ženy.“ Po predstavení diskusia s J. Viňarským
 • 19.00 h „Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 min“ (Mestské divadlo Žilina)
  „Tvorcovia inscenácie sa rozhodli inšpirovať hrou a inscenáciou The Complete Works of Shakespeare (Abridged) od Jessa Borgesona, Adama Longa a Daniela Singera, ale výrazne ju obohatili o slovenské reálie, vlastné texty a sprievodné slovo, no najmä o skvostné „vsuvky“ z Feldekovho prekladu jednotlivých Shakespearových hier.“ 
 • 21.15 h odchod zo Žiliny 
 • 23.30 h predpokladaný príchod do Nitry

Exkurzia je organizovaná pre študentov estetiky a kulturológie. 
Bližšie informácie: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. - Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Doc. Miroslav Ballay, PhD. - katedra kulturológie 


Prednáška prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.

V rámci Festivalu Petra Scherhaufera bude mať dňa 3. 12. 2010 v Univerzitnom tvorivom ateliéri UKF na B. Slančíkovej 1 prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prednášku Vyučovanie o divadle Petra Scherhaufera, ktorá je spojená s premietaním dokumentu o P. Scherhauferovi, premietaním ukážok z videozáznamov jeho inscenácií a s diskusiou o jeho tvorbe. Súčasťou bude aj predstavenie kolektívnej monografie Peter Scherhaufer – Učiteľ „šašků“, ktorá podrobne mapuje tvorbu a pedagogickú činnosť tohto významného slovenského divadelného režiséra, pedagóga, teoretika réžie, prekladateľa a dramatika, zakladateľa legendárneho svetoznámeho Divadla Husa na provázku v Brne.

Prednáška sa bude realizovať v popoludňajších hodinách, a to medzi 14.00 – 16.00 hod. 

 
 
 
 
© 2010-2014 Projekt Vzdelávanie divadlom. Všetky práva vyhradené.