Liečba divadlom II.

Divadlo fórum III.

 • Prezentácia a záverečné hodnotenie workshopu Divadlo fórum III., 15. 12. 2013 o 17.00 hod.
  fotogaléria ( kolektív )

Divadlo fórum II.

 • Prezentácia a záverečné hodnotenie workshopu Divadlo fórum II., 15. 12. 2013 o 17.00 hod.
  fotogaléria ( kolektív )

Divadlo fórum

Homo ludens

Režijná dielňa

Bábkoherecká dielňa

Pantomimická dielňa

Artery - dramaterapia v sociálnej praxi

Liečba divadlom

Divadelná výchova

Antigona IV. - rekonštrukcia estetiky inscenovania Antigony

 • Prezentácia a záverečné hodnotenie workshopu Antigona IV. -
  rekonštrukcia estetiky inscenovania Antigony, 7. 5. 2012 o 17. 00 hod.
  fotogaléria (lwojciechowski@ukf.sk)

Antigona III.

 • Prezentácia a záverečné hodnotenie workshopu Antigona III - rekonštrukcia scénickej hudby a choreografie, 15. 4. 2012 o 17.00 hod. 
  fotogaléria (jardo777@gmail.com , Mediálne centrum FF UKF)

Umelecký prednes, divadlo a prax

Antigona II. - rekonštrukcia scénického výrazu

 • Prezentácia a záverečné hodnotenie workshopu Antigona II. 19. 2. 2012 o 17. 00 hod.
  fotogaléria (lwojciechowski@ukf.sk )

Antigona I. (dramaturgicko-režijný rozbor)

Divadelná kritika

 • Prezentácia a záverečné hodnotenie workshopu Divadelná kritika 18. 12. 2011 o 17. 00 hod.
  fotogaléria (jardo777@gmail.com , Mediálne centrum FF UKF)

Herecká dielňa

 • Prezentácia a záverečné hodnotenie workshopu Herecká dielňa 16. 10. 2011 o 17. 00 hod.
  fotogaléria ((blazekova.andrea@post.sk, michal.zborovjan@gmail.com, Mediálne centrum FF UKF)

Dramaturgická dielňa

 • Prezentácia a záverečné hodnotenie workshopu Dramaturgická dielňa 9. 5. 2011 o 11:15 hod.
  fotogaléria (lwojciechowski@ukf.sk)

Scénografická dielňa

Dielňa scénickej hudby

Základy tvorivej dramatiky

Autorské dramatické písanie

 
 
 
 
© 2010-2014 Projekt Vzdelávanie divadlom. Všetky práva vyhradené.